آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش بافت جغجغه

آموزش بافت جغجغه / بافتنی

آموزش بافت جغجغه / بافتنی

      برای ساخت جغجغه لپ لپی به وسایل زیر نیاز دارید : دو رنگ کاموا یک تخم مرعغ لپ لپ معمولی مهره یا ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی