آرشیو : نوشته هایی با برچسب آمنوزش دوخت والان پروانه ای

آموزش دوخت  والان پروانه ای/دوخت پرده

آموزش دوخت والان پروانه ای/دوخت پرده

 والان پروانه ای اندازه پارچة موردنیاز والان پروانه ای طول میلة پرده        200 س.م افت والان             65 س.م با توجه به اینکه دوطرف این والان ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی