آرشیو : نوشته هایی با برچسب آشنایی با سندرم پلاسیبو

آشنایی با سندرم پلاسیبو /روانشناسی

آشنایی با سندرم پلاسیبو /روانشناسی

سندرم پلاسیبو عبارت است از زنـدگی کـردن خودآگاه و یا نـاخودآگاه افراد در حـال و هـوای رابطـه پیـشیـن. در عـــلـم پزشـکـی پلاسیـبو و یا "دارونما" ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی