آرشیو : نوشته هایی با برچسب آشناییکاکتوس راکتی یا زبان خارسو یا زبان مادر شوهر

کاشت  کاکتوس راکتی یا زبان خارسو یا زبان مادر شوهر/پرورش گیاه

کاشت کاکتوس راکتی یا زبان خارسو یا زبان مادر شوهر/پرورش گیاه

 كاكتوس اُپونتیا Opuntia، جنسی از خانواده كاكتوس Cactaceaeها است .از آنجا كه سطح اوپونتیا Opuntia پوشیده از خار میباشد لازم است دقت شود كه هیچگاه ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی