آموزش دوخت مايوي ساده زنانه/خیاطی

مجموعه: خیاطی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 518
آموزش دوخت مايوي ساده زنانه/خیاطی

 


 

 

 

الگوی یک نوع مایوی ساده برگرفته از الگویه اولیه:
1-     ابتدا مطابق با شكل در نقطه b خط bc را عمود بر خط ab خط زيري پنس سينه بكشيد و سپس دو خط موازي با آن رسم كنيد. سپس همين كار را در پشت طوري انجام دهيد كه زاويه اش با خط سر شانه دقيقا” همان زاويه خط bc و سرشانه جلو باشد و دو خط موازي با آن در دو طرفش بكشيد.
2-     حال مطابق با شكل منحنيهاي جديد گردن و حلقه آستين را بكشيد گردي يقه و اندازه اش به ميزاني كه شما دوست داريد بستگي دارد باز تر يا بسته بودن آن مطابق ميلتان مي باشد فقط در نظر بگيريد كه خط پهلو را در رسم حلقه آستين براي قسمت جلو و پشت كسان اندازه بزنيد.به عبارتي حلقه آستين را طوري رسم كنيد كه خط هلو جلو و پشت يكسان باشد.
3-     حال اندازه بلندي حلقه پشت را به ميزان 2سانت براي پهناي باند  سر شانه 3 سانت  كاهش دهيد. در صورتي كه بند سرشانه كمتر يا بيشتر شود ميزان كاهش را متناسب با آن، كم يا زياد كنيد.
4-     با توجه به اينكه ممكن است يقه زياد باز باشد از نقطه پنس سينه خطي را بر روي منحني يقه جلو بكشيد محلش مهم نيست ولي هر چه به 3/1 وسط جلو نزديكتر باشد بهتر است.
5-     حال به اندازه اي به يقه پنس بدهيد كه خط bc صاف شود ممكن است حدودا” به اندازه 1.6 سانت باشد.
6-     حال بعد از بستن پنس روي يقه گردي آن را اصلاح كنيد.
7-     سپس براي اينكه پنس سينه زيبا تر ديده شود آن را به پايين تر  منتقل كنيد سعي كنيد تقريبا به اندازه خط بالايي پنس سينه از خط پاييني پايين برويد و خط جديد را در آنجا رسم كنيد.
8-     حال پنس قبلي سينه را ببنديد و پنس جديد را باز كنيد البته حدود 1 سانت كمتر از پنس قبلي و نقطه b.
9-     حال به اندازه 1 سانت زاپاس در نظر بگيريد.
10- الگوي مايوي شما به پايان رسيد. از كار خود لذت ببريد.

 

منبع:چارچ

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش دوخت مايوي ساده زنانه/خیاطی”

قالب تفریحی