آموزش دوخت کفش چرمی + الگو

مجموعه: کار باچرم, هنرهای خانه تعداد بازدید: 1299

کفش چرمی

چرم دوزی یکی هنرهاییست که علاقه مندان خاص خودش را دارد و ما امروز برای علاقه مندان به هنر چرم – چرم دوزی ، یک مدل کفش چرمی دخترانه را در نظر داریم که الگوی دوخت آن را با تصاویر و توضیحات در ادامه ی مقاله مشاهده خواهید کرد.

الگو وآموزش دوخت کفش با چرم۱

الگو وآموزش دوخت کفش با چرم۲

برای الگو  سازی و اندازه گیری الگوی این کفش به تصویر زیر نگاه کنید و توضیحات مربوطه را در پایین عکس، بخوانید:

الگو دوخت کفش با چرم

کف کفش : با کشیدن طرح کف پا و یا استفاده از یک کفش به عنوان الگو و قرار دادن آن کفش روی یک کاغذ و رسم دور تا دور کفش.

فلش سبز رنگ در الگوی کف کفش به اندازه ی طول پا و یا طول کفش دیگر شما که قرار است از آن برای الگوی کف کفش استفاده کنید باید باشد.

فلش آبی رنگ که در پایین تصویر بصورت مستقیم رسم شده است ، به اندازه ی دور کف پا خواهد بود. این فلش آبی رنگ صاف مساوی است با فلش آبی رنگ در بالای تصویر که دور الگوی کف پا ترسیم شده است.

فلش زرد رنگ در پایین تصویر، از نوک وسط جلوی پا شروع میشود و از آن نقطه تا جلوی مچ پا را نصف کرده و انتهای فلش در ان محل نصف شده خاتمه میابد.

دو فلش سبز رنگ در پایین تصویر با هم مساوی هستند و اندازه ی آنها از نقطه ی زردی که روی الگوی کف پا مشخص شده شروع میشود و در نقطه ی پایان فلش زرد، یعنی همان محل نصف شده که فلش زرد آنجا خاتمه یافت ، تمام میشود. به عبارتی فلش های سبز به اندازه ی از کنار پا تا روی پا خواهند بود.

در پایین تصویر ، در دو طرف عکس، دو فلش قرمز رنگ عمودی وجود دارد. بلندی فلش ها به اندازه ی از پاشنه تا بلندی پشت کفش یعنی سه سانت بالاتر از قوزک پا خواهد بود.

در پایین  تصویر دو فلش سیاه رنگ نیز وجود دارد. دور تا دور مچ پا را اندازه بگیرید و برای اینکه بند کفش دور مچ پا سفت نباشد، اندازه ی گرفته شده را +۳ کنید و جواب به دست آمده را + ۴ کنید. این ۴ همان جای دکمه ی کفش خواهد بود. که روی همگرد خواهد داشت و دکمه در جلوی مچ پا بسته خواهد شد. حالا جواب نهایی بدست آماده را که مثلا ۱۸ است، ۱۱  سانت برای یک سمت بند کفش و ۷ سانت برای سمت دیگر بند کفش در نظر بگیرید و طرح بندها را مثل تصویر طراحی کنید( کافیست یکی از سمت ها حدود چهار سانت بیشتر سهم داشته باشد. یعنی در این مثال من ۱۸ را تقسیم بر دو کردم جواب شد ۹، یعنی حد وسط بلندی بند کفش ۹ بود. با نسبت ۱۱ و ۷ که در مجموع میشود ۱۸، طول بندها را تقسیم کردم.)

نکته:

برای اینکه دکمه های کفش برای پای چپ به سمت بیرون سمت چپ و برای پای راست به سمت بیرون سمت راست باشد، شما پس از رسم یک الگو که برای هر دو پا قابل استفاده است، الگو را روی چرم قرار داده، برش بزنید و برای پای دیگر از چرم برش خورده شده استفاده کنید، چرم برش خورده را طوری روی چرمی که قرار است برای پای دیگر برش بزنید، قرار دهید که روی دو چرم به سمت هم باشد.

بپس از برش دو الگو ، طبق طرح الگوی داده شده، برش های عمودی جلوی کفش، و سوراخ های دورتادور چرم برای دوخت و بندگره دار چرمی برای بستن برش های عمدی جلوی کفش را مثل تصویر انجام داده و در نهایت از یک کفی کفش برای زیر کفش و یکی برای داخل کف کف که هر دوی کفی ها را میتوانید از کفاشی ها تهیه کنید، نیز استفاده کرده، کفش را دوخته و جمه بندی کنید.

الگو وآموزش دوخت کفش با چرم

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش دوخت کفش چرمی + الگو”

قالب تفریحی