آموزش الگوی سارافون دخترانه

مجموعه: خیاطی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 128

ابتدا برای این مدل سارافون الگوی اولیه کامل را رسم می کنیم.

 

سارافون

 

قد الگو را اضافه می کنیم.

 

سارافون

هلال یقه را ۳سانتی متر از سمت سرشانه و ۱٫۵ سانتی متر از سمت گودی (خط وسط جلو) آزاد میکنیم.

 

سارافون

 

حلقه را ۲ سانتی متر از سرشانه و ۱ سانتی متر از کارور آزاد میکنیم.

 

سارافون

 

برش را در امتداد پنس سرشانه و زیر سینه طراحی میکنیم.

پنس زیر سینه تا بالای خط کمر، خالی میشود و قسمت پایین پنس بسته می شود تا کمی پایین سارافون فون شود.

 

سارافون

 

یوک های سارافون پس از برش

 

سارافون

 

با توجه به هلال برش، کیسه جیب را طراحی میکنیم.

یکی به برش اضافه میشود ویک جا برش میخورد.

دیگری در زیر یوک بزرگ، پس از برش دوخته میشود.

 

سارافون

 

و در ادامه

 

سارافون

 

یوکها را در قسمت پنس سرشانه، کنار هم می گذاریم و طرف دیگر پنس و مقداری هلال یقه را کپی میکنیم.

 

سارافون

و ادامه

 

سارافون

 

پنس کنفورماسیون خالی میشود.

 

سارافون

 

از محل مشخص شده،، یوک را کوتاه میکنیم.

 

سارافون

 

و ادامه الگو

 

سارافون

 

سمت چپ الگو، پنس زیر سینه بسته میشود.
پنس سرشانه هم بسته شده و به کنفرماسیون منتقل میشود.

 

سارافون

 

برای قسمت های مشخص شده، دقیقا مطابق نقطه چین ها سجاف رولت میشود.

 
سارافون

 

پایان آموزش سارافون دخترانه.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش الگوی سارافون دخترانه”

قالب تفریحی