آموزش بافت مدل سنبل

مجموعه: بافتنی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 452

 

مدل به ۶ دانه به اضافه ی حاشیه تقسیم می شود .

رج اول : همه از زیر

رج دوم : همه از رو

رج سوم : ۲ دانه از زیر حاشیه – ۵ دانه از رو یکی ، در دانه ی بعدی ۵ دانه ( زیر – رو – زیر – رو – زیر ) ببافید . به همین صورت تا آخر دانه ها ببافید .

رج چهارم : همه از رو

رج پنجم : ۲ دانه از زیر حاشیه ، در دانه ی بعدی ۵ دانه ( زیر – رو – زیر – رو – زیر ) ببافید . بعد ۵ دانه از رو یکی شود .

رج ششم : همه از رو

رج هفتم : این کار را تا ۱۱ رج تکرار کنید و سپس از رج اول دوباره شروع به تکرار مراحل کنید .

آموزش بافت مدل سنبل

آموزش بافت مدل سنبل

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافت مدل سنبل”

قالب تفریحی