آموزش بافت کلا ه وشال گردن به روش جدید

مجموعه: بافتنی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 432

,بافت شال و کلاه دخترانه,بافت شال و کلاه دخترانه با میل,بافت شال و کلاه دخترانه با قلاب

د و برابر دورسر دانه سر انداخته و بافت ابری یعنی همه به زیر را ببافید تا ارتفاع سر بافته و بعد هر رج چند دانه کم کنید و ۲۰ دانه های مانده را با نخ و سوزن جمع کنید لبه کلاه را تا زده و یک گل مثل گلهایی که قبلا گفتیم را به آن وصل کنید.

 

* شال 

به اندازه دو برابر دور گردن دانه سر انداخته دوتا زیر دوتا رو ببافید بعد ۸ تا ۱۰سانت حالا دانه ها را اضافه کنید تا همه دانه ها به سه تا زیر سه تا رو شود بعد ۴ سانت حالا دانه ها به چهار تا زیر چهار تا رو بشود همین طور بعد چند سانت بازم اضافه کنید تا پنج تا زیر پنج تا رو شود همین طور به اندازه قد شال بافته کور کنید و انتهای آن را بدوزید بعد یک گل به شال وصل کنید.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافت کلا ه وشال گردن به روش جدید”

قالب تفریحی