آموزش بافت شنل از یقه

مجموعه: بافتنی, هنرهای خانه تعداد بازدید: 967

photo_2016-01-07_16-36-24به اندازه ی دور یقه ی لباس سر بنداز
حدودا ده تا دوازده ده سانت کشباف دوتا زیر دوتا رو بباف
بعد یک رج ساده بباف
دانه ها را منهای هشت کن برای دانه های جداکننده بعد بقیه را تقسیم بر شش کن
یک ششم مال یک طرف جلو
یک ژته دوتا دانه ی جدا کننده یک ژته
یک ششم قسمت استین – ژته -دانه ی جدا کننده ژته
دو ششم برای پشت. ژته –
دوتا دانه ی جدا کننده -ژته
دوباره یک ششم آستین ژته-
دوتا جدا کننده -ژته – یک ششم طرف دیگه ی جلو
دو طرف جلو باید چند دانه ابری یا رکن تا آخر کار بافته بشه برای سجاف جلو
البته آستین که میگم برای روی دست هست
همین کار را ادامه داده قسمت پشت و جلو باید مدل بندازی

و قبل و بعد از دانه های جدا کننده هر رج رو یک ژته بندازی تا روی سر شانه بعد دیگه هر رج رو. دانه اضافه نمیکنی باید هر جهار یا شش رج دانه اضافه کنی بستگی به گشادی شنل و ضخامت نخ داره -تا قد شنل اندازه بشه
در آخر جند رج کل دانه ها رکن یا هر مدل که برای سجاف بافتید را بافته و کور کنید

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش بافت شنل از یقه”

قالب تفریحی