خانه / هنرهای خانه / بافتنی / آموزش بافت پلیور مردانه طرح لوزی دکمه دار

آموزش بافت پلیور مردانه طرح لوزی دکمه دار

baft-mardane-lozi-dokmei

 

لوازم و کلاف های مورد نیاز برای این بافت به شرح زیر است :

کاموا طوسی ۶ کلاف

آبی ۱ کلاف

میل شماره ۵

مدل زمینه: مطابق نقش داده شده در رج ۳ دانه ها را به صورت پیچ ۲*۲ در قسمتهای که در نقشه آمده به طرف راست پیچ دهید رج بعد ۲ دانه را با یک دانه قبل جایش را عوض کنید و مدل مانند مدل لوزی ادامه دهید فاصله هر گل ۸ دانه است و بعد از تمتم شدن یک گل یا لوزی مابین لوزی یا گل یک مدل دیگر انداخته میشود کار همان طور که دانه ها میشود ببافید

http://up.ariabanoo.com/baftani/model-baftani/baft-mardane-lozi-dokmei-1.jpg

http://up.ariabanoo.com/baftani/model-baftani/baft-mardane-lozi-dokmei-2.jpg

پشت: با رنگ طوسی ۱۰۰ دانه سر انداخته و ۹ سانتیمتر کشباف ۲ زیر ۲ رو ببافید و بعد ۱ دانه حاشیه بافته ۴ زیر بافته (۲ دانه را با ۲ دانه بعدی ب طرف راست جابجا کنید ۸ زیر )داخل پرانتز را تا اخر رج تکرار کنید و از روی نقشه ادامه را ببافید بعد از ۴۹ سانتیمتر برای حلقه استین از دو طرف ابتدا ۴دانه بعد ۲ دانه را کور کنید بعد از ۶۳ سانتیمتر رنگ را عوض کرده و با رنگ ابی ساده ببافید بعد از ۶۹ سانتیمتر برای یقه پشت ۳۴ دانه وسط را کور کرده و دو طرف را جداگانه ببافید و ۲۷ دانه سرشانه را جداگانه کور کنید

جلو: با رنگ طوسی ۴۶ دانه سر انداخته و مانند پشت لباس کشباف را ببافید بعد هر ۷ دانه یک دانه را اضافه کنبد دانه ها ۵۰ عدد میشود که مانند پشت لباس مدل را ببافید بعد از ۴۹ سانتیمتر حلقه استین را مانند پشت لباس کور کنید و بعد از ۶۰ سانتیمتر برای یقه یکبار ۶ سانتیمتر بعد ۵ دانه بعد ۳ دانه بعد ۲ دانه کور کنید بعد از ۶۳ سانتیمتر رنگ را عوض کرده با رنگ بعدی ساده ببافید بعد از۷۴ سانتیمتر ۲۷ دانه سرشانه را کور کنید طرف دیگر جلو را هم به همین  صورت ببافید .

آستین: ۵۰ دانه سر انداخته ۹ سانتیمتر ۲ زیر ۲ رو ببافید بعد هر ۷ دانه یک دانه را اضافه کنید دانه ها به ۵۶ دانه می رسد که مدل داده شده در نقشه را ببافید ب دو طرف هر ۶ رج ۱۶ دفعه یک دانه  را اضافه کنید به ۸۸ دانه می رسد که بافت را ادامه دهید بعد از ۳۵ سانتیمتر در وسط دانه ها ۱۵ دانه را با رنگ دیگر ببافید (ساده بافی) و دو طرف دانه ها را مانند نقشه ادامه دهید  از دو طرف رنگ آبی ۳ دفعه یک دانه را ب دو طرف ۱۵ دانه اضافه کنید و با این رنگ ساده ببافید بعد از اینکه ۵۰ سانتیمتر  بافتید هر دو طرف برای حلقه آستین ابتدا ۴ دانه بعد ۲۶ دفعه ۱ دانه را کور کنید بعد از ۷۳ سانتیمتر ۲۸ دانه را کور کنید آستین بعدی را هم به همین شکل ببافید

یقه: با رنگ ابی دور تا دور یقه را بعد از دوختن درز سرشانه ۱۲۲ دانه گرفته ۶ سانتیمتر ۲ زیر ۲ رو ببافید و کور کنید و به داخل یقه تاکرده و بدوزید .

سجاف جلو: با رنگ طوسی ۱۲۲ دانه را در جلوی لباس بگیرید و ۳ سانتیمتر ۲زیر ۲رو ببافید و در قسمت چپ برای جا دکمه هر ۱۵ سانتیمتر یک جادکمه باز کنید . ( ۵عدد جا دکمه)

خوب بافتمون اینجا به پایان رسیده و امیدواریم از بافت این پلیور برای عزیرانتون لذت ببرید.

درباره‌ی bano1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *