گل میخک به روش کریشه

جهت دوخت حتما از روبان های سیم دار یا اصطلاحا فنر دار استفاده کنید تا قدرت لازم جهت کریشه کردن را داشته باشند. بسیاری از گلها را با این روش می توان کار نمود و ظاهری متفاوت با دیگر دوخت ها بوجود آورد.

Untitled 41 300x274 گل میخک به روش کریشه

 

گل میخک:

روبانی به عرض ۳ و طول ۲۵ سانت جدا نمایید

روبانی به عرض ۲ و طول ۲۵سانت بریده و روی روبان قبل قرار دهید

توسط سوزن و نخ قسمت پایین را به هم بدوزید

نخ را کشیده تا کاملاه چین بیفتد، چند بست زده تا کاملا محکم شود

دولای روبان ها را از هم باز کنید

توسط دو انگشت قسمت بالایی گلبرگها را پلیسه کنید

برگ و ساقه رو مطابق برگ مثلثی کار نمایید

گل را در محل مناسب قرار داده و به پارچه متصل کنید

Untitled 31 271x300 گل میخک به روش کریشه